زیبایی در متون و منابع اسلامی
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این اثر که به همت گروهی از پژوهشگران حوزه علمیه قم تهیه شده ،کوشیده است همه متون و نصوص دینی در حوزه های گوناگون را گردآورده،به گونه ای که هر هنرمند و محققی که در صدد دستیابی به نظر اسلام درباره زیبایی در هر حوزه ای از حوزه های مرتبط با دین باشد،به سهولت بدان دست یابد.