گلگشتی در تاریخ تمدن اسلامی-ایرانی
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بی تردید تمدن اسلامی-ایرانی،یکی از درخشان ترین تمدن های تاریخ بشری به شمار می آید که نقش آن در تاریخ تمدن و فرهنگ انسانی، قابل انکار نیست.نوشته مورد نظر،نگاهی گذرا به لایه هایی از این تمدن شکوهمند دارد و هدف آن، آشنایی نسل کنونی با ذخائر فرهنگی خویش است.