تاریخ تشیع امامی،از آغاز تا نیمه نخست قرن هفتم هجری
55 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر،سیر تکون تشیع و رشد آن را از طلوع خورشید اسلام تا نیمه نخست قرن هفتم را در منطقه حجاز، واکاوی نموده و به گونه ای غیر مستقیم، به شبهه هایی که خاستگاه تشیع را خارج از عالم اسلام می پندارد،به گونه ای مستند پاسخ می گوید.