کرانه های سرخ،ترجمه تاریخ زندگانی امام حسین(ع) از تاریخ ابن عساکر
45 بازدید
ناشر: پگاه اندیشه
نقش: مترجم
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخ ابن عساکر موسوم به تاریخ مدینه دمشق، یکی از آثار گرانقدر در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی است که بحق می توان آن را دائره المعارفی در حوزه تاریخ،حدیث،رجال و...قلمداد نمود.بخشی از جلد سوم این مجموعه،به زندگانی امام حسین(ع) اختصاص دارد،که کتاب«کرانه های سرخ» ترجمه این اثر گران سنگ است.