کتابشناسی توصیفی پرسش ها و پاسخ های مذهبی
40 بازدید
ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گزارش تفصیلی از مجموعه کتاب هایی است که به گونه ای ویژه، پاسخ به پرسش های دینی و مذهبی را وجهه همت خویش ساخته اند.