صید دل
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حافظ را بی گمان باید ازشگفت انگیز ترین شاعران جهان به شمار آورد.شاعری که زبان آسمانی خویش را با احساسی لطیف و زلال به هم پیوسته و از این رهگذر توانسته است همگان را شیفته بیان ساحرانه خویش نماید.و این است راز ماندگاری دیوان قدسی او که به حق لسان غیبش نامیده اند. در این میان صاحب نظران و ارادتمندان خواجه شیراز را وظیفه ای سترگ در بازشناسی شخصیت و اندیشه های وی بر عهده است.اثر حاضر تنها گامی است در این راه بی کرانه و موضوعات گوناگونی چون:راز مقبولیت ف راگیر حافظ - پیوند حافظ و قرآن - نقش و جایگاه زیبایی در جهان بینی و سلوک علمی حافظ - حافظ و عشق مجازی را به اختصار مورد بحث و برسی قرار می دهد.