مشخصات فردی و زندگینامه
نام:جلال
نام خانوادگی:سبحانی
پست الکترونیک:jalalsobhani@yahoo.com
نخصص ها:فلسفه ، ادیان و مذاهب ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه

اینجانب جلال سبحانی در نخستین روز از مرداد ماه سال 1346 به دنیا آمدم . تحصیلات مقطع ابتدایی و راهنمایی را در شهرستان محل تولد خود (کنگاور) به پایان بردم . در سال 1362 جهت تحصیل علوم دینی عازم قم شدم . تحصیلات مقدّماتی حوزه را در مدرسه علمیّه رسالت گذراندم و سطح را در محضر استادان و بزرگانی همچون آقایان: استادی ، عراقچی ، موسوی تبریزی ، مرحوم اعتمادی و مرحوم ستوده فرا گرفتم .
حدود 7 سال نیز در درس خارج فقه و اصول آیات عظام: شبیری زنجانی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، صانعی ، سبحانی و تبریزی شرکت کردم .کار نوشتن را از سال 1370 و با مقاله نویسی آغاز کردم و در سالیان پس از آن، همراه با کارهای انفرادی، به همکاری با نهادها و مراکز پژوهشی رو آوردم  که این امر تا کنون نیز ادامه دارد .